Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Meniu
»  
»  
»  
»  
Legaturi rapide
Echipa de implementare a proiectului, experti pe termen scurt
Lista activitatilor din cadrul proiectului EDUCATI 2, grupate pe fiecare dintre cei 3 ani de Scoala Doctorala
Prezentarea doctoranzilor inscrisi la fiecare dintre cele patru Scoli Doctorale
Lista universitatilor straine implicate in proiectul EDUCATI 2
Proiect » Prezentarea proiectului
INFORMATII GENERALE
Beneficiarul
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Adresa: Bulevardul M. Kogalniceanu nr. 36-46, sector 5, cod postal 050107, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 307 7300 / +4021 315 7187
Fax: +4021 313 1760

Partener national
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU"
Adresa: Str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 307 7112
Fax: +4021 307 7109

Titlul proiectului
EDUCATI 2 - Excelenta Doctorala Umanista in Cercetare: Aplicatii si Teorii Interdisciplinare 2

Numarul de identificare al contractului
POSDRU/88/1.5/S/63319


CADRUL GENERAL
Informatii proiect
Universitatea din Bucuresti este o institutie de prestigiu organizatoare de doctorat cu experienta nationala si internationala in cercetare, management de proiect si formare profesionala care sustine diverse proiecte finantate din Fondul Social European.

Unul dintre aceste proiecte este "Educati 2 - Excelenta Doctorala Umanista in Cercetare: Aplicatii si Teorii Interdisciplinare 2" , avand ca scop principal stabilirea, desfasurarea si monitorizarea furnizarii de sprijin financiar pentru doctoranzi, prin burse de studiu si de cercetare in Romania si in strainatate, precum si monitorizarea activitatii lor de cercetare si formare profesionala pe tot parcursul programului doctoral, pana la finalizarea acestuia.

Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, astfel se supune direct tuturor reglementarilor specifice coordonate de Autoritatea de Management POSDRU.

Grupul tinta este reprezentat de 87 de doctoranzi, alesi in urma unui concurs conform regulilor si legislaturii in vigoare. Toate activitatile sunt sistematizate pentru a oferi acestora toate conditiile si premisele necesare unui invatamant de calitate si o specializare competitiva la nivel national si international.

Durata
Implementarea proiectului Educati 2 incepe cu 01.03.2010 si dureaza maximum 3 ani, pana la atingerea obiectivelor propuse si aprobate prin contract. Toate activitatile din proiect urmaresc un calendar specific si se deruleaza exclusiv pe perioada de implementare a acestuia, mai sus exprimata.

Informatii privind proiectele cofinantate prin fondurile europene
De la 1 ianuarie 2007, Romania a devenit Stat Membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, participand direct la elaborarea, adoptarea si implementarea politicilor comunitare. Politica de Coeziune a Uniunii Europene se axeaza pe relansarea Agendei Lisabona, ale carei principale coordonate sunt: transformarea Europei intr-un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca; promovarea cunoasterii si inovarii; crearea de locuri de munca; necesitatea colaborarii dintre Statele Membre ale Uniunii Europeane pentru asigurarea succesului strategiilor.

Unul din Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC) prin care Uniunea Europeana urmareste indeplinirea Politicii de Coeziune Economica si Sociala este Fondul Social European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, fond care contribuie la sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor, cresterea accesului pe piata fortei de munca, prevenirea somajului, prelungirea vietii active si cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si imigrantilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea discriminarii.

Programele Operationale (PO) prezinta domeniile majore de interventie care sunt cofinantate de Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC). Astfel, in timp ce Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR) reprezinta strategia globala de utilizare a FSC, PO reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. Pentru gestionarea Fondului Social European a fost desemnata ca Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

In anul 2009, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) a lansat cereri de propuneri de proiecte pe diverse domenii de interventii ale POSDRU.

Ca urmare, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, in calitate de fost potential Beneficiar, a depus acest proiect pentru burse doctorale. In urma procesului de evaluare si selectie, proiectul depus a fost finantat prin POSDRU 2007-2013.

In vederea implementarii activitatilor proiectului se urmareste achizitia publica descrisa mai sus, elaborarea unui site web si mentenanta sa pe durata implementarii.


ACTIVITATI ALE PROIECTULUI
 • Sprijin pentru grupul tinta pe teritoriul Romaniei;
 • Sprijin pentru grupul tinta in strainatate;
 • Organizarea de stagii in strainatate;
 • Organizarea de conferinte, sesiuni stiintifice si evenimente in Romania cu prezenta unor cercetatori eruditi de pe intregul teritoriu al Uniunii Europene
 • Cunoasterea procedeelor de studiu si a metodelor de organizare ale Scolilor Doctorale ale Uniunii Europene si imbunatatirea organizarii studiilor si metodelor de cercetare prin aplicarea de experiente din Universitatile straine cu care Universitatea din Bucuresti colaboreaza;
 • Dotarea unor laboratoare ale Scolilor Doctorale cu echipamente de ultima generaltie, care sa sporeasca rezultatele cercetarilor din diferite domenii ale beneficiarului sau patenerului, cu volume recunoscute international pentru un studiu aprofundat;
 • Ajutarea doctoranzilor de a-si contura cat mai clar teza de doctorat si a-si ritma si planifica activitatea de cercetare in vederea respectarii perioadei de timp alocata proiectului prin rapoarte, articole si abstracte lunare si anuale;
 • Sprijinirea grupului tinta in promovarea lui pe piata muncii de cercetare prin publicarea de articole elaborate in cursul anilor de studiu pentru doctorat;
 • Stimularea egalitatii de sanse si competitivatate pe piata muncii, de la nivelul identificarii publicului-tinta si al nevoilor sale specifice, la conceperea planului de activitati si la stabilirea obiectivelor si a rezultatelor preconizate, la admiterea la doctorat, la faza de implementare a proiectului, la evaluarea activitatii participantilor si la promovarea si implicarea lor ulterioara in cercetare si in invatamantul superior.
  Proiectul include organizarea unei sesiuni deschise pentru dezbaterea egalitatii de sanse in cercetare si in educatie, abordat tematic, dar si cultural, si acorda, prin strategia de informare si publicitate, vizibilitate intregului proiect, transparenta in implementare, astfel incat toti participantii sa beneficieze de conditii absolut egale de pregatire.
 • Integrarea lor pe piata europeana prin realizarea contactelor stabilite cu institutii partenere din tarile UE si adaptarea la cerintele acestora;
 • Dezvoltarea de baze de date accesibile pentru studiu;
 • Asigurarea vizibilitatii proiectului prin puncte de informare si publicitate, rezultate ale cercetarilor, pagina de internet dedicata.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei