Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Meniu
»  
»  
Legaturi rapide
Prezentarea proiectului EDUCATI 2, a celor patru Scoli Doctorale si a rezultatelor anticipate
Lista activitatilor din cadrul proiectului EDUCATI 2, grupate pe fiecare dintre cei 3 ani de Scoala Doctorala
Prezentarea doctoranzilor inscrisi la fiecare dintre cele patru Scoli Doctorale
Lista universitatilor straine implicate in proiectul EDUCATI 2
Echipa
Echipa de implementare a proiectului este alcatuita din:

Profesori universitari, conducatori de doctorate, care asigura:
  • coordonarea, realizarea si monitorizarea tuturor activitatilor proiectului, buna colaborare intre echipa de implementare si grupul tinta, legatura permanenta cu departamentele Universitatii din Bucuresti (titularul si beneficiarul proiectului) si ale Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" (partenerul national) implicate in proiect, colaborarea cu Biroul Fonduri Structurale din UB, cu Organismul Intermediar (OI POS DRU) - prin managerul de proiect;
  • coordonarea si monitorizarea activitatilor din proiect ce revin fiecarei scoli doctorale, buna colaborare cu directorul, profesorii si conducatorii de doctorat ai scolii doctorale respective, controlul stiintific al comunicarilor si articolelor produse in cadrul proiectului de grupul tinta al propriei scoli doctorale - prin expertii pe termen lung (ETL);
  • realizarea de contacte stiintifice si organizatorice si de schimburi de bune practici cu scoli doctorale din tara si din strainatate - prin expertii pe termen scurt (ETS).

Cadre universitare cu doctorat, care asigura:
  • legatura constanta intre grupul tinta si ETL al propriei scoli doctorale, precum si legatura acestora cu managerul de proiect; realizarea practica a tuturor obiectivelor proiectului prin urmarirea activitatii fiecarui doctorand din propria scoala doctorala - prin logisticii scolilor doctorale;
  • coordonarea si monitorizarea activitatii logisticilor, colaborarea la realizarea documentelor justificative ale proiectului, intretinerea dialogului cu departamentele si institutiile implicate in proiect etc. - prin logisticul principal al proiectului.

Responsabilul financiar - care asigura buna desfasurare a proiectului sub aspect financiar (alcatuieste documentatia si rapoartele financiare aferente proiectului, verifica fezabilitatea tuturor initiativelor proiectului care au tangenta cu bugetul si corectitudinea financiara a tuturor actelor legate de acestea etc.)

Consilierul juridic - care asigura corectitudinea tuturor actelor aferente proiectului aflate sub incidenta juridica (contracte, licitatii etc.)

Asistentul de proiect - specialist in administratie publica - care colecteaza, urmareste si in mare parte realizeaza documentele de arhiva si justificative ale proiectului, urmareste si asigura circulatia tuturor documentelor intre toate institutiile implicate in proiect, comunica in permanenta cu toata echipa de implementare si cu grupul tinta in vederea realizarii obiectivelor proiectului etc.

Consilierul IT - care asigura consultanta in materie de aparatura, programare si produse IT ale proiectului.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei